בריאות רכב
ארכיון כתבות

מתחתנים? דעו את זכויותיכם ביום החתונה

15/09/2009

    החוק אומנם אינו מזכה זוגות נישאים בחופשה, אך אין זה אומר שהם אינם זכאים לכמה ימי חופשה בתשלום. הודעה של שלושים יום מראש למעביד על יום החתונה, שנחשב לשמחה משפחתית, מחייב את המעסיק לאשר את מועד החופשה ולשלם עליה. אז כדאי שתנוחו כמה דקות לפני ההכנות המרובות, ודעו את זכויותיכם.

אני עובד בבנק ועומד להינשא בימים אלה. האם מגיעים לי ימי חופשה לרגל נישואי ויציאתי לירח דבש?
ככלל, עובדים הבאים בברית הנישואים אינם זכאים לפי חוקי העבודה לימי חופשה מיוחדים בגין חתונתם או יציאתם לירח דבש. אולם, אף כי החוק אינו מזכה זוגות נישאים בחופשה, אין פירושו כי אינם זכאים לכמה ימי ירח דבש בתשלום. עובד זכאי לנצל את ימי החופשה שנצברו לטובתו על מנת לצאת לירח דבש, אולם חשוב להסביר כי המעסיק צריך לאשר את מועד החופשה.
ראוי להוסיף כי על-פי החוק זכאי עובד לקבוע באופן עצמאי מועד של יום חופשה שנתי אחד בשנה, על חשבון החופשה השנתית. כמובן שניתן לנצל יום זה לטובת שמחה משפחתית, לרבות יום הנישואים עצמו, ובתנאי שהודיע על כך למעביד שלושים יום מראש. המיוחד בהודעה זו הוא שהמעביד אינו רשאי לסרב לה.
ביחס לעובדים העובדים במקומות עבודה בהם חלים הסכמים קיבוציים, מומלץ לבחון את הוראות ההסכם הקיבוצי מכיוון שהסכמים כאלה מקנים לנישאים זכות להיעדרות מהעבודה מספר ימים בתשלום, מעבר לימי החופשה הרגילים. כך, למשל, הנישאים מקרב עובדי הרשויות המקומית זכאים לשלושה ימי היעדרות בתשלום, כמוהם עובדי ענף המסחר והשירותים ועובדי ענף ההובלה. ההסכמים של ענפי הבניה, המתכת, המוסכים והחקלאות מקנים לנישאים שני ימי חופשה בתשלום, ואילו ענף הקרמיקה והזכוכית מעניק לנישאים יום אחד של חופש.
חשוב להסביר כי חוקי העבודה בישראל מקנים זכות להעדר מהעבודה אך ורק בחגים ושבתות, ואין התייחסות לשמחות פרטיות. ימי חופשה בשמחות פרטיות מוענקים אך ורק במסגרת הסכמים קיבוציים, ככל שישנם במקום העבודה.

בני עומד להינשא בימים הקרובים. האם אני זכאית ליום חופש בגין חתונתו?

כאמור, החוק אינו מקנה זכות לחופשה בגין שמחה פרטית, לרבות נישואים או נישואי ילד. עובד המעוניין בחופשה ביום נישואי בנו/ביתו ייאלץ ליטול חופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו, ובתיאום עם מעסיקו.
גם לעניין זה מומלץ לבחון את ההסכמים הקיבוציים החלים על העובד, ככל שחלים, שכן הסכמים רבים מעניקים זכות לחופשה ביום נישואי בן משפחה. עובד העובד ברשות מקומית או כנהג בענף ההובלה, למשל, זכאי לחופשה ביום נישואי בנו/ביתו ובלבד שהודיע על כך 14 ימים מראש למעסיקו.
לעניין חובת התיאום של יום החופשה עם המעסיק, חשוב להזכיר כי לעובד זכות לניצול של יום חופשה אחד במועד שייקבע בעצמו , ובתנאי שנתן על כך הודעה מתאימה למעסיקו. להבדיל מניצול יתר ימי החופשה הרי שהמעסיק לא רשאי למנוע מהעובד לנצל את יום החופשה היחיד במועד שיבחר לשם כך.

אני עובד בחברת היי-טק ועומד להינשא בימים הקרובים, אך מנהל משאבי האנוש בחברה מסרב לתת לי ימי חופש ליום שאחרי החתונה ולירח הדבש. מהן זכויותיי?

ככלל, חוק חופשה שנתית קובע כי מועד החופשה ייקבע על ידי המעסיק, בתיאום ככל האפשר עם העובד. משמע כי המעסיק הוא זה ששולט במועד חופשתו של העובד ועליו לתאמו בהתאם לצרכי העבודה. חריג לכלל זה הוא כי העובד רשאי לקבוע על דעתו בלבד מועד של יום חופשה אחד מימי החופשה העומדים לרשותו.
 
על המעסיק חלה חובה לקבוע את מועדי חופשתו של העובד בצורה סבירה ועניינית בהתחשב הן בצרכי העבודה והן בצרכי העובד. בתי הדין לעבודה קבעו בשורה של פסקי דין כי על המעסיק לנהוג במקרים כאלה בסבירות ותוך התחשבות הדדית ובעת קביעת מועד החופשה על המעסיק להביא בחשבון גם את רצון העובד.
סירוב מעסיק לאפשר לעובד לצאת לירח דבש לתקופה סבירה עשויה להיחשב כהחלטה שרירותית ו/או בחוסר תום לב אלא אם צרכי העבודה אינם מאפשרים בכל מקרה את יציאת העובד לחופשה. בכל מקרה, יש לזכור כי במגזרים בהם לא חלים הסכמים קיבוציים או שההסכמים הקיבוציים אינם כוללים הטבה מיוחדת לעניין זה, אין לעובד ברירה אלא לתאם את חופשתו עם המעסיק. עובד שיוצא לחופשה ללא הסכמת מעסיק מבצע עבירת משמעת כלפי המעסיק וככזה עשוי להיענש ואף לקבל מכתב פיטורים.

הכותבת היא מומחית לדיני עבודה, משרד עו"ד אבני, הרצוג, שועלי, אלגז את גורביץ

**אין במאמר משום מתן ייעוץ משפטי כלשהו.


הדפסשלח לחברהוסף תגובה