בריאות רכב
ארכיון כתבות

לא רוצים להתחתן? לפחות תחתמו על הסכם חיים משותפים

1/01/2009

   יחסים בפרק ב' לחיים מאופיינים פעמים רבות בקשר זוגי ללא נישואין פורמאליים, דהיינו, יחסים זוגיים כ"ידועים בציבור". כאשר חיים יחד ללא נישואין, מומלץ לתת את הדעת לעניינים המשפטיים הנובעים מהקשר הזוגי ולחתום מבעוד מועד על הסכם ממון (אשר מקובל לכנותו גם כהסכם חיים משותפים) המסדיר את אופן ניהול החיים המשותפים ואת ההסדרים שיחולו במקרה של פרידה.

לערוך הסכם כשהקשר יציב
מהו המצב המשפטי כאשר אין הסכם חיים משותפים בין בני זוג החיים יחדיו? במצב זה יחולו על בני הזוג ההלכות שנקבעו בפסיקת בתי המשפט בנוגע להסדרים המשפטיים החלים על בני זוג ידועים בציבור. אותן הלכות קובעות בתמצית שבמערכת יחסים כזו יכול להיווצר שיתוף רכושי, אולם נדרש להוכיח שעל אף היעדר הנישואין הצדדים התכוונו ליצור קשר בעל מאפיינים של שיתוף. קונפליקטים רבים עשויים להתעורר במצב זה, בהיעדר הסכם חיים משותפים מסודר, המבהיר מה היתה כוונת הצדדים. התחקות אחר אותה כוונה כרוכה בהתדיינות משפטית ממושכת במסגרתה נכנס בית המשפט לעובי הקורה של מערכת היחסים, טיבה, אופיה ודרכי התנהלותה.

כאשר יש בין בני הזוג הסכם חיים משותפים הקובע את כלל הנושאים הכרוכים בקשר הזוגי כגון: נושאי רכוש, מזונות ומנגנון הפירוד עצמו, אין מקום ואין צורך להכנס להתדיינות משפטית בבית המשפט, מאחר וכל הנושאים מוסדרים מבעוד מועד, בדרך של הסכמה והבנה משותפת. חשוב לציין כי את ההסכם עושים בני הזוג בשלב בו הקשר ביניהם יציב ואיתן, בשעה של הרמוניה והתחשבות הדדית, וכך ניתן לערוך את ההסכם באופן הוגן ושקול, להבדיל ממצב בו בני זוג מנסים להגיע להסכם בשעה של משבר ביחסים, ופועלים מתוך פגיעה רגשית הגורמת, לא אחת, להחלטות לא שקולות ולהתדיינות משפטית ממושכת ומיותרת.

לא לשכוח את המתנות
אז איך מסדירים את נושאי הרכוש? ראשית, על בני הזוג להחליט מה דינו של הרכוש שכל אחד מהם הביא עמו לקשר (ביחסים פרק ב' לכל אחד מבני הזוג רכוש שצבר עד אותו מועד), ומנגד, מה דינו של הרכוש שייצבר על ידם בתקופת החיים המשותפים. פעמים רבות בני זוג מבקשים לקבוע כי רכוש שכל אחד הביא עמו אל הקשר לא יכלל במסגרת הרכוש המשותף וישאר בבעלותו הבלעדית. ביחס לרכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים - ניתן לקבוע מנגנונים שונים, בהתאם לרצון הצדדים, למשל:

ניתן לקבוע כי יחול שיתוף מלא ברכוש שכל אחד יצבור במהלך החיים המשותפים.
ניתן לקבוע הפרדה רכושית מוחלטת גם במהלך הקשר (כל אחד יהיה הבעלים של כספו
  ורכושו ללא שיתוף הצד השני).
ניתן לקבוע כי השיתוף יחול רק לגבי הרכוש או הכספים שהצדדים ירשמו בפועל על שם שניהם. 
  בצורה זו אפשר להחליט, במהלך הקשר, לגבי איזה רכוש וכספים יחול שיתוף ומתי תישמר
  ההפרדה הרכושית.

כאשר מתייחסים בהסכם לנושא הרכוש יש לתת ביטוי לרצון הצדדים גם בעניין השיתוף בזכויות סוציאליות הנובעות מכח עבודה כגון: ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופות תגמולים ועוד, וכן בנוגע להסדר שיחול על מתנות וירושות שיתקבלו במהלך החיים המשותפים.

כאשר אחד מבני הזוג עובר להתגורר בדירה הנמצאת בבעלות בן הזוג השני יש להתייחס לנושא הדירה באופן מפורש בהסכם ולהעלות על הכתב את הסכמותיהם של בני הזוג בקשר לכך. יש להגדיר בבעלותו של מי הדירה, האם תוענקנה זכויות לצד השני במהלך הקשר המשותף או שהדירה תישאר בכל נסיבות שהן בבעלות הצד שעל שמו היא רשומה. כמו כן, יש להתייחס לנושא פינוי הדירה במצב של פרידה ולהגדיר מנגנון מסודר תחום בזמן.

מומלץ לאשר בבית משפט
בין בני זוג ידועים בציבור חלים דיני המזונות האזרחיים (להבדיל ממזונות על פי ההלכה החלים על בני זוג שנישאו בנישואין דתיים) שהם במהותם מזונות משקמים של הצד החלש כלכלית בקשר הזוגי לתקופת זמן, אף לאחר פקיעתו. חשוב מאוד להתייחס לנושא המזונות במסגרת הסכם החיים המשותפים ולקבוע את ההסדר המקובל על הצדדים בענין זה.

כאשר בני הזוג אינם נשואים ואף אינם מתכוונים להינשא, הרי שבאופן עקרוני חתימת בני הזוג על ההסכם מספיקה על מנת לתת לו תוקף משפטי. יחד עם זאת, מומלץ מאוד לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה ולתת לו תוקף של פסק דין. בהליך אישור ההסכם בית המשפט מוודא שבני הזוג הניצבים בפניו מבינים את משמעות ההסכם ואת תוצאותיו ויקשה על הצדדים לטעון כנגד תוקפו של ההסכם בעתיד.

הכותבת היא מומחית בדיני משפחה וירושה

הדפסשלח לחברהוסף תגובה